22.sept og 13.okt: Digitale fagnettverksmøter for deg som jobber på team i arbeidsrettet rehabilitering

To damer som går tur med staver
Illustrasjon: MostPhotos

Savner du å snakke med andre på team i arbeidsrettet rehabilitering? Nå har du sjansen! To tirsdager i høst inviterer Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering til digitale fagnettverksmøter.

Da vi testet ut denne nye måten å treffes på i vår, fikk vi tilbakemeldinger om at dere ønsket flere slike møter. Derfor inviterer vi i første omgang til to digitale møter høsten 2020. Vi vet at mange av dere savner å treffes, og legger derfor opp til uformelle møter der dere får snakket mest mulig sammen.

Møtene er for alle som jobber på team i arbeidsrettet rehabilitering, enten det er et poliklinisk tilbud, et dagtilbud eller et døgntilbud.

Digitale fagnettverksmøter høsten 2020

Tirsdag 13.oktober kl. 09.00 – 11-30. Tema: Fysisk aktivitet i arbeidsrettet rehabilitering
Se program og meld deg på >
Påmeldingsfrist: 8.oktober

Tirsdag 22.september kl. 09.00 – 11.30. Tema: Kartlegging ved oppstart. 
Se program>

Målgruppe

Team i arbeidsrettet rehabilitering. Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål, uansett om dere har døgntilbud, dagtilbud eller poliklinisk tilbud.

Praktisk informasjon

  • Sted: Digitalt møte i Zoom eller Teams. Du får lenke til møtet på e-post dagen før.
  • Pris: Siden det å holde oppe et fagnettverk innen arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vårt oppdrag, er møtene selvfølgelig gratis.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Guro Lien