Dybdemøter: Fikk diskutert fag med kolleger

Are Dragland og Aina Kristoffersen på Finnmarkssykehuset
Are Dragland og Aina Kristoffersen ved Finnmarkssykehuset i Kirkenes (Foto: privat)

Hvor godt kjenner du faget og arbeidsoppgavene til kollegene du samarbeider med hver dag? For ansatte som jobber med rehabilitering i Kirkenes ble dybdemøtene lærerike. 

Av Bjørn Kvaal 
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering 

– Vi er kontornaboer og jobber ved ulike enheter ved Avdeling Rehabilitering. Men likevel kjenner vi ikke hverandres profesjon, tankesett og faglige mål så godt som vi burde. 

Det sier enhetslederne Aina Kristoffersen og Are Dragland ved Finnmarkssykehuset sin klinikk i Kirkenes. 

Felles faglige refleksjoner rundt arbeid og helse

Da de to enhetslederne og kollegene fikk tilbud om å være med på dybdemøter i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering våren 2021, meldte de seg på. 

De seks dybdemøtene på inntil 2,5 timer ble svært nyttige. Kristoffersen erfarte at for det tverrfaglige HelseIArbeid-teamet ble det en fin måte å åpne opp for faglige refleksjoner rundt temaet «arbeid og helse». Siden de var to enheter fra samme avdeling som deltok fikk de også en bedre faglig kjennskap til kollegene i ambulant rehabiliteringsteam.  

Tema på møtene var: 

  • Presentasjon av virksomheten og det arbeidsrettede rehabiliteringstilbudet
  • Hvor dypt skal arbeidsrettet rehabilitering gå inn i den personlige historien til deltakeren? 
  • Hvordan sikre at deltakeren gjennomfører planene som er lagt under rehabiliteringen? 
  • Hvem bør jobbe med arbeidsrettet rehabilitering? 
  • Kontakt med arbeidsgiver – hvorfor og hvordan?
  • Hvordan skal morgendagens arbeidsrettede rehabilitering se ut? 

Ville gjerne hatt med Nav 

Dragland trekker også fram at fordi kompetansetjenesten både foreslo tema og hadde regien på møtene, så ble de ansatte i Kirkenes tatt inn i fagområder og ble utfordret på ting de ellers kanskje ikke ville ha gått inn i. 

Størrelsen på gruppa bidro også til at de måtte være aktive og gi av seg selv. 

Aina Kristoffersen har ett ønske hvis de får tilbud å være med på nye dybdemøter: Fordi arbeidsdimensjonen er så viktig når de skal få sykemeldte tilbake i jobb, og de skal jobbe forebyggende, så bør ansatte fra Nav delta på ett eller flere av dybdemøtene. 

Hun får støtte av Are Dragland. 

– Når vi ansetter folk i min enhet, så leter vi blant annet etter dem som har jobbet hos Nav. De har med seg kunnskap om lover og regler og om alle mulighetene Nav kan tilby, og som vi som helsearbeidere ikke har oversikt over. De er en stor ressurs i vårt arbeid, sier han. 

Også i høst tilbyr kompetansetjenesten dybdemøter: Én møterekke om praksis i arbeidsrettet rehabilitering, og én om relevant forskning.

Nystartet enhet i Kirkenes 

Rehabiliteringsavdelingen i Kirkenes ble startet for få år siden, og Dragland og kolleger har deltatt blant annet på Åpen Arena for å lære av andres erfaringer fra arbeidsrettet rehabilitering. HelseIArbeid-satsingen startet de for fullt for ett år siden. 

Kristoffersen er leder for HelseIArbeid-satsingen. Hun er utdannet barnevernspedagog og har en master i sosialt arbeid. Dragland er leder for ambulant rehabiliteringsteam. Han er utdannet fysioterapeut og har en master i klinisk nevrologisk fysiologi. 

Pasienter som vil jobbe

Mens Dragland og hans medarbeidere i ambulant rehabiliteringsteam for eksempel skal bistå trafikkskadde med opptrening etter en bilulykke, sette sammen et best mulig tilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten og involvere de pårørende, jobber Kristoffersen og kollegene i HelseIArbeid med pasienter med milde til moderate muskel- og skjelettplager og/eller psykiske plager. Pasientene er tidlig i sykemeldingsforløpet, og er motiverte til å stå i arbeid til tross for plagene.  

I tillegg består HelseIArbeid av et bedriftstiltak hvor Finnmarkssykehuset gir et forebyggende tilbud ute i bedriftene.