Ny nettside lansert – målet er å hjelpe unge kreftrammede ut i arbeid

Illustrasjon: Skjermdump sjuktlystpåjobb.no/Guro Lien

«Hva skal du bli når du blir stor? Kreftpasient. Sa ingen. Noensinne.» Slik starter teksten på den nye nettsiden sjuktlystpåjobb.no. Her kan unge som har hatt kreft og ønsker seg ut i arbeid få helt konkrete råd på veien.

Av Lill-Katrin Nyhus
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Sjukt lyst på jobb er et samarbeidsprosjekt mellom Ung Kreft og Kreftforeningen støttet av Stiftelsen Dam. Hensikten har vært å samle råd, verktøy og ressurser på en side. Siden består blant annet av tips til cv – og søknadsskriving, videoer der unge deler egne erfaringer og lenker til nyttige ressurser.

Konkrete tips om arbeid og kreft

På nettsiden finner du sjekklister, gode spørsmål og tips, slik som:

  • Hvordan forklarer du kreft på CV ‘en?
  • Sjekkliste: Er du klar for å jobbe eller studere etter kreftdiagnosen?
  • Hva svarer du hvis du blir spurt om sykdom i et jobbintervju? Bør du si noe om kreftdiagnosen i det hele tatt?
  • Har krefterfaringen gitt deg tilleggskompetanse som kan være nyttig i en jobb?
  • Hvordan snur du fokus bort fra sykdom i et jobbintervju?

Basert på unges egne erfaringer

Innholdet på nettsiden er basert på unge kreftoverleveres egne erfaringer i møte med arbeidslivet. De deler blant annet erfaringer om hvorvidt man bør være åpen med arbeidsgivere om kreftsykdommen når man søker jobb.

Redde for å ikke få tilrettelegging

I Norge står 105 000 unge mellom 20 og 29 år på utsiden av skole- og arbeidsliv. Kostnadene kan være store. Psykososiale problemer, avbrutt skolegang, helseutfordringer og lav sosioøkonomisk status er noen av farene.

Ifølge Ung Kreft får ca. 1000 personer i alderen 15-35 år kreft hvert år. En undersøkelse viser at hele tre av fem kreftoverlevere som står utenfor arbeidslivet oppgir at de føler seg ensomme. Barrierer for å komme inn i arbeidslivet kan være frykt for diskriminering, manglende tilrettelegging og lite fleksibilitet.

Viktig oppgave for Kreftforeningen

Mange vil og kan jobbe etter kreftbehandling. Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, uttaler at det å bidra til å skape et verdig arbeidsliv som reelt sett gir like muligheter til alle, vil være en prioritert oppgave for Kreftforeningen i tiden framover.