Tjenestetilbud for unge: Avslutter i monsterbakke – klare for å satse 

Trude Arnesen (til venstre) fra Nav Midt-Buskerud og Tine Hilsen Eggen, Rask psykisk helsehjelp i Vendepunktet i Modum, Sigdal og Krødsherad. (Foto: Privat) 

Det blåser som regel friskt på toppen av Vikersundbakken. Slik kan det også gjøre i livet. Deltakerne i Vendepunktet avslutter kurset nettopp i skiflyvningsbakken – nå står de selv på toppen av sin egen monsterbakke og skal sette utfor. 

Av Bjørn Kvaal 
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering     

Vendepunktet er et kurs for unge som bor i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad som ikke er i arbeid eller utdanning. Deltakerne er 18 – 29 år. 

Har mistet troen på jobb 

Kurset skal hjelpe unge som er i ferd med å miste troen på å vende tilbake til arbeid eller utdanning. Kurset har undervisning og eget opplegg for den enkelte og går over fem – seks uker. 

– Hovedmålet er å styrke deltakernes egen, indre motivasjon. Slik skal de lære å tenke på aktivitet og deltakelse som noe de ønsker å gjøre, i stedet for noe de er pålagt å gjøre.  

Det sier Tine Hilsen Eggen i Rask psykisk helsehjelp i Modum kommune og Trude Arnesen i Nav Midt-Buskerud

Skal få oppleve mestring og fellesskap

Målet med Vendepunktet er ikke nødvendigvis at de skal få jobb etterpå, men at de skal oppleve mestring og fellesskap.  

– Vi ønsker å sette i gang tankeprosesser om hva de ønsker seg i livet og hvordan de kan få det til. Når det er på plass er ikke veien til arbeid eller utdanning så lang, sier Eggen. 

I Norge står 105 000 unge mellom 20 og 29 år på utsiden av skole- og arbeidsliv. Kostnadene kan være store. Psykososiale problemer, avbrutt skolegang, helseutfordringer og lav sosioøkonomisk status er noen av farene. 

Samtidig vil mange bidra for å få flere barn og unge i utdanning og arbeids- og samfunnsliv.   

I en artikkelserie i høst viser vi eksempler på tjenestetilbud som retter seg mot ungdom og unge voksne, og har som mål om å inkludere flere i utdanning og arbeidsliv. Hvilke tilbud finnes? Har tjenestetilbudene søkelys på både arbeid, helse og utdanning? Hvordan oppleves samhandlingen mellom aktører innen arbeid, helse og utdanning? Det er temaet for artikkelserien. 

En av fire mottar trygd 

Modum i Viken fylke er en tidligere industrikommune. Her var det mange arbeidsplasser uten krav til formell kompetanse. I dag er mange av disse stillingene borte. Av befolkningen i alderen 20 – 66 år var 23 prosent utenfor arbeid eller utdanning i 2022. 

– Vi måtte tenke nytt om hvordan vi jobbet med denne store gruppen og ikke minst unge voksne, sier Eggen.  

Samarbeid ble viktig. Og at ansatte som skulle være med i satsingen selv skulle ha lyst til å bidra til forebyggende arbeid i kommunen. Ingen ble instruert fra sin leder til å bli med i arbeidsgruppen. 

– Vi har ansatte som brenner for arbeid med ungdom og unge voksne, og som har mye kunnskap om hvordan vi best bør jobbe for å hjelpe deltakerne videre. De har derfor frihet til å utforme opplegget slik de mener er best, sier Cathrine Volden, leder i Nav Midt-Buskerud. 

Samarbeid mellom arbeid, helse og oppfølgingstjeneste

Vendepunktet er et undervisningsopplegg kombinert med oppfølging av hver enkelt deltakerne. Bak undervisningen står de som er med i Vendepunktet: Frisklivssentralen, Mestringsenheten med rus- og psykisk helseteam, Rask psykisk helsehjelp, familiekoordinator, kommunepsykologen og Nav. 

Undervisningen tar opp tema som

  • livsmestring
  • arbeidsliv
  • psykisk helse
  • fysisk aktivitet
  • økonomi
  • kosthold
  • søvn

De seks partene i samarbeidet over har ansvaret for sine temaer. De bruker egne ansatte eller inviterer andre inn, for eksempel arbeidsgivere. De bruker lokale folk som kan engasjere og få frem hvor viktig arbeidsressurs de unge er.  

– Det er muligheter på mange forskjellige arbeidsplasser og steder i kommunen, sier Eggen. 

På noen av kursene er det også erfaringsformidler knyttet til for eksempel rus, penge- og dataspill. 

Oppfølgingstjenesten er en fast del av kurset. Tjenesten har ansvar for å følge opp ungdom som har rett til videregående opplæring, og som ikke er i utdanning eller arbeid. Deltakerne kan få informasjon om retning, rettigheter og muligheter. De aller fleste benytter seg av muligheten, og alle får tilbud om individuell samtale.  

Ungdom er vertskap 

Kurset holdes i lokalene til Ung Invest. Dette er et fylkeskommunalt tilbud for unge mellom 16 og 24 år som har behov for en annen vei gjennom videregående opplæring. Deltakerne i Ung Invest er kursverter og sørger for praktisk tilrettelegging og lunsjservering. 

Vendepunktet betaler noe for lokalleie for gjennomføring av kurset. Ellers skjer arbeidet til de ansatte i prosjektet innenfor deres vanlige arbeidsoppgaver.  

De vil bidra til endring hos unge voksne: Foran fra venstre Trude Arnesen, Nav Midt-Buskerud, og Therese Fagernes Bottegård fra Rask psykisk helsehjelp. Bak fra venstre Heidi Myklemyr, Frisklivssentralen, Britt Braathen, familiekoordinator, Helen Marie Dahl-Grøterud fra Mestringsenheten og Tine Hilsen Eggen, Rask psykisk helsehjelp. (Foto: Privat) 
 

Hverdagsfeller og arbeidslivets uskrevne regler

Øktene er korte, og deltakerne har ofte pauser. Mellom øktene er det leker for å samle gruppen. Her deltar alle – også foreleserne.  

I første uke på Vendepunktet snakkes det blant annet om forventinger, arbeidslivets uskrevne regler og energisylindre. Uka etter kommer jobbsøking, hvordan beholde jobben, hva er bra kosthold og hva gir fysisk aktivitet og hverdagsaktivitet. Så følger jobbtanker, søvn og tankevirus. Nye tema er penge- og dataspill, angst, yoga og «hverdagsfeller».  

Deltakerne har individuelle samtaler og de snakker om vegen videre. De kan få individuell oppfølging også i etterkant av kurset. 

Samtidig med behandling eller jobbsøk

Undervisning foregår samtidig med arbeidstrening, behandling eller jobbsøk, etter et opplegg som er individuelt tilpasset den enkelte deltaker. På bakgrunn av en kartlegging av deltakernes ønsker og interesser jobber Nav for å finne arbeidstrening eller annet tiltak. 

Kurset har 10-15 deltakere. De rekrutteres gjennom veiledere fra Nav.  

Faste personer gjennomfører kartleggingen av de unge og deretter følge kurset hver dag. Slik får de god kontakt med deltakerne, og bedre forutsetninger for å observere og følge dem opp over tid.  

Hva ligger bak utfordringene?

– Det er viktig å ta seg tid til å bli kjent med de unge og finne ut av hva som ligger bak deres utfordringer, for å gi dem et tilpasset tilbud. Noen ganger kan deltakere virke lite motiverte for å delta på kurset, men kartleggingssamtaler kan avdekke at det egentlig er andre ting som ligger bak deres utfordringer og mangel på motivasjon, sier Trude Arnesen i Nav Midt-Buskerud. 

Kartleggingssamtalene varer mellom 30-50 minutter, og gjennomføres av Nav eller Rask psykisk helsehjelp. Basert på samtalen gjøres det en vurdering om Vendepunktet kan være rett tilbud for den enkelte.  

Kartleggingen registreres i Nav sine systemer. Hvis det ikke blir kursplass på Vendepunktet, kan informasjonen komme til nytte senere i arbeidet med å finne praksisplass, jobb eller utdanning.  

Må ha lyst til å delta 

Arrangørene er opptatt av at de unge må delta av eget ønske. De skal ikke oppleve at kurset er noe de må delta på for å imøtekomme en aktivitetsplikt. Det går også fint å ha med noen som er «umotiverte», men hvis et flertall av deltakere er «umotiverte» ødelegger det mye for resten av gruppen. Deltakere som ikke møter innen dag tre mister plassen, men kan bli med på neste kurs. Dette for å etablere ro i gruppen. 

Vendepunktet ikke er en erstatning for behandling eller at andre tjenestetilbud skal slippes opp, men at man deltar på Vendepunkt i sammenheng med behandling eller tjenestetilbud man mottar samtidig.  

Hei, Inger Margrethe! 

Inger Margrethe Skogheim Martinsen (Foto: Privat)  

Du var med i Vendepunktet i 2020. Nyttig? 
– Absolutt! Det som betydde mest for meg var at jeg lærte at det meste er mulig å få til, bare man vil det nok. 

Hva var det du ville få til, men som du ikke klarte? 
– Jeg er utdannet kokk og tok fagbrev i 2013. Etter hvert fikk jeg problemer med beina og ryggen. Jeg hadde også psykiske helseutfordringer. Jobben som kokk var fysisk krevende, og plagene gjorde at jeg mistet noe av gleden med arbeidet. De fysiske utfordringene gjorde det vanskelig å gjennomføre vaktene sine.  

Du ble sykmeldt? 
– Ja, og etter hvert fikk jeg hjelp hos Nav. Først ble jeg tilbudt jobb- og oppfølgingstiltak, deretter lurte de på om jeg ville delta på kurset Vendepunktet.  

Og du takket ja? 
– Jeg gjorde det, men jeg var litt skeptisk. Jeg mente at all erfaring egentlig kan hjelpe meg videre i livet. Derfor bestemte jeg meg for at jeg skulle ta imot all hjelp jeg kunne få. 

Hva lærte du på Vendepunktet? 
– Mange ting, blant annet å forsøke å se mer helhetlig på livet, for eksempel å se etter løsninger istedenfor hindringer når det oppstår utfordringer. Jeg har blitt bedre i stand til å angripe problemer fra flere vinkler enn det jeg gjorde før, da kunne jeg lettere gi opp, bli oppgitt og trist og føle meg mislykket hvis jeg ikke lyktes med ting jeg ville oppnå. Et annet vendepunkt ble kontakten jeg fikk med Frisklivssentralen. De ansatte her veiledet meg til systematisk trening og lærte meg øvelser som var nyttige for meg. Det gjorde de fysiske helseplagene mindre. Og en ting til… 

Ja? 
– Jeg fikk veldig god kontakt med deltakerne og kurslederne på Vendepunktet. Det var godt å ha andre å snakke med. Å dele følelser og gode og mindre gode erfaringer på et trygt sted er viktig. 

Hva gjør du i dag?  
– Jeg er tilbake i en deltidsjobb på en bensinstasjon hvor jeg første gang begynte i 2018. I tillegg er jeg ansatt på en trafikkskole. Jeg oppdaget at jeg elsker å yte service til kunder, og at jeg får energi i møte med mennesker. Nå er jeg på jobb totalt fire dager i uken – og stortrives i begge stillingene. 

Kartlegger helse, livskvalitet og arbeidshåp

Før kursstart utarbeides en skjemapakke med ulike kartleggingsinstrumenter som deltakerne både fyller ut på informasjonsmøtet og etter gjennomført kurs. Den består av:  

Ble bedre kjent med de på nabokontoret 

Deltakerne fyller ut samtykkeskjema. Her godkjenner de at arrangørene kan innhente og utveksle opplysninger om deres situasjon.  

En konsekvens for de ansatte som er engasjert Vendepunktet, er at de også har blitt bedre kjent med hverandre. Nå har de direktenummer, og den personlige kjennskapen gjør at det er enklere å kontakte hverandre. 

Diplom, ordsky og monsterbakke

Avslutningen på kurset blir skjer på høytidelig vis. Hver deltaker får utdelt kursbevis og en ordsky med hyggelige ord fra de andre deltakerne. De møtes på toppen av Vikersundbakken, verdens største hoppbakke. De står på toppen av sin egen monsterbakke. Nå skal de sette utfor. 

 – Om vi lykkes med arbeidet vårt? Et vendepunkt kan være så ulikt. Noen har tatt opp fag, fått behandling eller utredning eller fått rutiner og døgnrytme på plass. Eller fått tro på egen mestring og iboende ressurser. Av de som har gjennomført Vendepunktet har 42 prosent kommet i deltidsjobb, heltidsjobb, utdanning eller lærlingeløp. Vi undersøker arbeidshåp eller skolehåp, og ser om det endres i løpet av kurset. De aller fleste skårer høyere på håp etter kurset, sier Eggen.  

Artikkelserie: Tjenestetilbud for unge – utdanning, arbeid og helse

I Norge står 105 000 unge mellom 20 og 29 år på utsiden av skole- og arbeidsliv. Hvilke tilbud finnes? Har tjenestetilbudene fokus på både arbeid, helse og utdanning? Hvordan oppleves samhandlingen mellom aktører innen arbeid, helse og utdanning? Det er temaet for serien denne artikkelen er en del av.

I artikkelserien får du møte representanter fra disse tjenestetilbudene:
> Nye mønstre – trygg oppvekst – helhetlig oppfølging for familier med lav inntekt
> Los-ordningen – for elever som er i ferd med å falle ut av skoleløpet
> HelseIArbeid Ung – skal trygge elever ved videregående skole gjennom å gi informasjon om helse, med vekt på psykisk helse
> Skrætsj tverrfaglig bistand til unge som trenger hjelp til å fullføre videregående skole
> UngRehab – for unge med fysiske eller psykiske helseutfordringer, som er motiverte til å delta i arbeidsliv eller ta utdanning
> Vendepunktet – kurs for ungdom uten arbeid og studieplass – et kommunalt tilbud i samarbeid mellom Nav og helse
> FACT Ung – tverrfaglig, integrert og langvarig behandling for ungdom med store og sammensatte behov
> IPS Ung – for unge med psykiske helseplager eller rusutfordringer, som trenger hjelp til å komme i jobb eller utdanning
> #Syktbrajobb – for unge uføre som vil inn i ordinært, lønna arbeid
> #Syktbrajobb – sett fra en deltakers og en arbeidsgivers perspektiv

Les mer om tjenestetilbud for unge >
Refleksjoner rundt tjenestetilbud for unge: På tide å sette arbeidet i system og sikre langsiktig drift? >

Stortingsmeldingen «Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv» peker på viktigheten av bedre samhandling mellom arbeid, helse og utdanning for å lykkes med å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv. Les kapittelet «Bedre samhandling mellom utdanning, arbeid og helse» >

Vil du vite mer om ungt utenforskap?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller ta en kikk på temasiden om ungt utenforskap – der finner du webinar, artikler og rapporter >