Webinar 13. sept: Hvilke effekter har IPS og arbeidsrettet rehabilitering på samfunnsøkonomi og arbeidsdeltakelse?

Å komme tilbake i jobb til tross for helseplager: Kan tunge og kostbare tiltak som individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsrettet rehabilitering være samfunnsøkonomisk lønnsomme? Hjelper de folk tilbake i jobb? Hva virker – for hvem? Det er tema for et webinar 13. september.

Av Guro Lien
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Webinaret er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og forskningsgruppe arbeid og helse ved NTNU, Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Program

Individuell jobbstøtte (IPS) – Hva sier forskningen om effekter på samfunnsøkonomi og arbeidsdeltakelse? v/Beate Brinchmann, leder, Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) – Hva sier forskningen om effekter på samfunnsøkonomi og arbeidsdeltakelse? v/Lene Aasdahl, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering/FoU-leder, Unicare Helsefort

Samtale: Hvem fungerer individuell jobbstøtte for? Hvem fungerer arbeidsrettet rehabilitering for? Med Beate Brinchmann og Lene Aasdahl. Samtaleleder: Chris Jensen, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Se hele programmet >

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 13. september kl. 14.00 – 15.30
Sted: Teams

Finn ut mer og meld deg på >