Windjammer: en ny kurs for unge utenfor skole og arbeid

En gjeng med glade ungdommer på dekk på seilskuta Christian Radich
Glede og samspill på dekk. Foto: Jarlfryd Hennie Konstanse Sletvold

Unge mellom 16 og 25 år utenfor jobb og opplæring reiser på tokt med seilskuta Christian Radich. Det er en indre og ytre reise, med fokus på mestring, å bygge relasjoner og trene på samspill. Et halvt år etter er to tredjedeler mer motiverte for jobb, skole eller lære.

Av Tone Skau Jonassen
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Windjammer er et livsmestringsprogram for unge som av ulike grunner ikke har funnet sin kurs. Noen av grunnene kan være mobbing, angst, traumer og rus. De unge deltar på on- og offboarding og en måneds seilas med oppbyggende aktiviteter, utvikling av vennskap og trening på samspill.

Opplevelser i oppveksten og psykiske helseproblemer har ført til at mange av ungdommene ikke finner sin vei. De har ofte både psykiske og fysiske helseplager. Søvn- og spiseforstyrrelser, migrene og angst er problemer flere har slitt med. Alle som deltar må ha vært rusfrie i tre måneder. Behandlende lege er alltid involvert i vurderingen av om de unge kan delta på toktet.

Alle om bord, både mannskap og frivillige, kurses jevnlig i håndtering av unge med sammensatte utfordringer. Alle er trygge voksne med bred, variert erfaring og kompetanse. Windjammer har en voksentetthet på i snitt én voksen på to deltakere.

Mestringstokt

Kokkekurs. Foto: Jarlfryd Hennie Konstanse Sletvold

– Vi skal hjelpe ungdommene, sier en engasjert Jarlfryd Hennie Konstanse Sletvold, prosjektleder og Voyage leader. Hun fortsetter: – Vi opplever at det ofte er for lite tilbud til ungdommene. Windjammer er et mestringstokt der det fokuseres på det de unge kan, og ikke det ikke kan. Mange av ungdommene har ikke tidligere blitt tatt imot på en god måte, med voksne som har trua på dem. Dette medfører ofte frustrasjon og sinne hos de unge, og mange har liten tillit til voksne. Her blir de behandlet på lik linje med respekt, forteller Sletvold.

Toktet på seilskuta gir trygge rammer for mestring. Ungdommene bor tett og får sosial trening og faste rutiner med sjøvakter på fire timer to ganger i døgnet med åtte timer fri mellom vaktene, i tillegg til jobbsmak-kurs de deltar på i fritiden. De kan velge mellom mange kurs, slik som akuttmedisin, maskinist, tømrer, styrmann/navigasjon, kokk og båtsmann. Det har også vært gitt jobbsmak-kurs i foto/media og yoga.

De unge får utfordret seg selv i høye bølger, med sjøsyke, klatring i masta og fysisk arbeid. Faste poster på vakt er å stå til rors, holde utkikk og gå sikkerhetsrunder. Programmet er styrkebasert, med fokus på individuell vekst og den enkeltes egenskaper som gagner gruppa. De er uten mobildekning og internett, får sterke naturopplevelser og kommer hjem med nye venner.

Mange er i skole, lære eller jobb ett år etter

Windjammer har siden oppstarten i 2018 forsket på programmet. Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (Fafo) utførte forskningen i starten, nå har Norges Teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) overtatt.

Ungdommene følges opp 3, 6 og 12 måneder etter oppholdet. Foresatte og oppfølgingstjenesten/NAV-veileder følges også opp. Etter et halvt år svarer to tredjedeler av de unge at de i stor grad er motivert til å gå i lære, ta utdanning eller jobbe. Omtrent halvparten er i jobb, skole eller lære. Etter ett år er 80 prosent av ungdommene kommet i skole, jobb eller lære (Windjammers egen kartlegging).

Les mer om resultatene

Bevisstgjøring, samspill og selvinnsikt

Før toktet er det «onboarding» (fire samlingsdager) for at de unge skal bli trygge sammen, fungere som et lag og forberedes til tokt. Styrker kartlegges og det jobbes med bevisstgjøring. De ser på hvilken mennesketype de er, hva de trenger og hva de kan gi i gruppen/vaktlaget. De får også innsikt i mellommenneskelig kommunikasjon.

Onboardingen gjennomføres på Slora gård i Enebakk. Der spiser og overnatter de også, slik at de blir bedre kjent.

Under toktet skriver alle en individuell plan. Gjennom toktet hjelpes de med å nå disse målene.

 – Halvveis i toktet sender vi en rapport til NAV eller oppfølgingstjenesten (OT) om ungdommens behov for arbeid, studieplass, praksisplass, og/eller andre nødvendige tiltak, som hjelp av psykolog eller andre instanser, forteller Sletvold.

Det lages også en sluttrapport som inneholder informasjon om søvnmønster, sosialt mønster, ernæring m.m. Windjammer kommer her med en anbefaling til OT/NAV, ut fra evner, interesser og hva de unge selv ønsker å gjøre videre etter oppholdet.

Ungdommer i masta. Foto: Jarlfryd Hennie Konstanse Sletvold

Setter seg nye mål

De unge har ulike mål. – Det kan være alt fra å spise et måltid i uka sammen med foreldrene til ambisiøse mål om en yrkeskarriere. Vi har tidligere elever som studerer medisin og en som skal bli pilot, sier Sletvold.

Ungdommene er på en ytre og en indre reise, som gir en utvikling i løpet av oppholdet.

– Ei jente som ville bli reiseguide, turte ikke snakke foran andre da toktet startet. I løpet av reisen stod hun og pratet høyt i plenum, forteller en engasjert Sletvold.

Etter gjennomført tokt avholdes «offboarding»; to samlingsdager med fokus på hva den enkelte har lært om seg selv og hva som motiverer dem. Hva skal de bruke den nye erfaringen til? Hvem kan hjelpe dem videre? De unge lager en strategi med definerte mål for seg selv, som utgjør grunnlaget for videre oppfølging fra skolen, oppfølgingstjenesten eller NAV.

Hvordan finner de unge Windjammer?
– En lovendring gjorde det mulig

Veldig ofte er det oppfølgingstjenesten som informerer om tilbudet på Christian Radich. Det er også en del som får info gjennom NAV. Windjammer har selv informasjonsmøter der ungdommene og organisasjoner blir kjent med tilbudet. I etterkant er det intervju med hver enkelt, for å finne ut om Windjammer passer for dem. – Og om de passer hos oss, legger Sletvold til.

En midlertidig lovendring (arbeidsutprøving på skip i utlandet) som gjelder ungdom, førte til en avtale med NAV Oslo. Denne midlertidige lovendringen varer til slutten av oktober 2022. – Nå jobbes det for at denne lovendringen skal bli varig, forteller Sletvold.

– Vi bruker også nettsiden, Facebook, Instagram og YouTube for å nå ut til potensielle deltakere til programmet. Og vi har en person som har markedsføring av Windjammer som jobb, sier Sletvold.

Livet etter Windjammer

Så langt har nesten 400 ungdommer vært på tokt med Windjammer. Når ungdommene kommer hjem, fortsetter oppfølgingen hos NAV eller oppfølgingstjenesten. Mål og tiltak i sluttrapporten følges opp.

Ungdommene lager også sine egne planer for fremtiden, noen for ett år og noen for ti år. Disse planene er knyttet til alt fra førerkort til skole og sosiale aktiviteter, som de jobber for å få gjennomført.

En ny kurs settes. Foto: Jarlfryd Hennie Konstanse Sletvold.  

Noen av ungdommene tas inn i stiftelsen Christian Radich som lærlinger; matros/jungmann, kokk og reiseliv. Windjammer hjelper mange av ungdommene med anbefalingsbrev for å søke på skoleskip i Danmark, eller for å søke andre steder. De får en attest som kan brukes i arbeidslivet, og de ansatte på Windjammer er referanse for mange unge.

Når det gjelder finansiering av oppholdet, så har Windjammer flere som stiller opp med midler (stipend) til ungdommene, som alle unge kan søke på.

Vil du vite mer om ungt utenforskap?
På vår temaside om ungt utenforskap finner du rapporter, opptak av webinar og annet bakgrunnstoff


Fakta om Windjammer

  • Livsmestringsprogram for personer med psykiske og fysiske helseplager som står utenfor skole, lære og jobb
  • Landsdekkende tilbud
  • 48 plasser
  • 1 mnd. reise med seilskuta Christian Radich
  • 4 onboarding samlinger, seiltokt, to offboarding samlinger og én fellessamling etter hjemkomst
  • Arbeidsprøving i yrker som navigasjon, tømrer, kokk, båtsmann, maskin, yoga, akuttmedisin og film og foto.
  • Pris 75.000, – kr. Alle kan søke om stipend.
  • Finansiering: privat, ved hjelp av stipend, gjennom NAV eller oppfølgingstjenesten.

Serie: Tiltak som hjelper unge inn i utdanning eller jobb
Denne artikkelen er en del av en serie som viser eksempler på tiltak som vil hjelpe unge med helseplager inn i utdanning eller jobb.

I artikkelserien får du blant annet lese om:
> Krokeide videregående skole – landsdekkende skole som tilbyr opplæring for personer med psykiske/fysiske utfordringer eller lærevansker
> Windjammer – livsmestringsprogram for unge, en måneds tokt på seilskuta Christian Radich
> Lavterskel helsetilbud ruster studentene for arbeidslivet
> Back to school/stay at school – NAV gir tidlig og tett oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av skolen på to videregående skoler i Midt-Telemark
> Gamingkontakten – et landsdekkende tilbud for barn og unge som isolerer seg gjennom gaming. Målet er å hjelpe de ut av sosial tilbaketrekning og inn i skole eller fritidsaktiviteter.
> Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, som tilbyr ekstra oppfølging for lærlinger med helseplager og andre utfordringer