Ungt utenforskap: Et steg nærmere jobb etter Krokeide videregående skole

Elever sett bakfra, som hopper høyt opp i lufta med armene rett opp
På vei inn i jobb og utdanning. Foto: Silje Lepsøy

Et skoleår nærmer seg slutten ved Krokeide videregående skole utenfor Bergen. Mennesker med lærevansker, psykiske eller fysiske utfordringer er inne i en intens periode med avsluttende prøver. Dette året har de fått en ny sjanse og tatt et viktig steg i retning arbeidslivet.

Av Tone Skau Jonassen
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Krokeide videregående skole utenfor Bergen er en landsdekkende, videregående skole for elever med dokumenterte lærevansker og/eller psykiske/fysiske utfordringer. Her får mange som ikke har fullført videregående skole får en sjanse til å starte i et nytt miljø. De møter andre med samme type utfordringer, livserfaring og opplevelser fra barne- og ungdomstiden. Elevene kommer inn i et miljø hvor de er en i mengden, der flere ikke har mestret skolen og det sosiale. På Krokeide får de mulighet til å treffe andre med samme livserfaring, noe som fører til et trygt og godt miljø.

Her er det så digg å gå – han som sitter ved siden av har sitt å slite med, og jeg kan fokusere på mitt.

Elev ved Krokeide vgs.

Fokuserer på elevenes ressurser

Tone Haugen Fanebust, markedsansvarlig ved Krokeide vgs.
Foto: Silje Lepsøy

Krokeide har elever fra 16 til over 50 år, og en snittalder på 24 år. Mange har falt ut av videregående av ulike årsaker; mobbehistorikk, rus, dårlig oppvekst, svekket økonomi og andre dokumenterte vansker. De som har mistet ungdomsretten (retten til å gå på videregående), kan også få plass ved skolen.

– Her hos oss fokuserer vi på det de kan, og ressursene de har, forteller Tone Hagen Fanebust, markedsansvarlig ved Krokeide vgs.

Elevene gjør en fantastisk reise.

– Vi har elever som starter kurs for andre elever innen for eksempel dans, strikking og produksjon av musikk på pc, sier Hagen Fanebust.

Alle som kommer til Krokeide har dokumenterte vansker – alt fra ADHD til lese- og skrivevansker, asperger, angst og depresjon. Noen av elevene har uvaner knyttet til aktivitet, søvn og kosthold. Skolen har også enkelte elever som går til behandling hos psykolog eller fysioterapeut.

Krokeide er ingen konkurrent til de vanlige videregående skolene.
– Vi har god dialog med andre skoler og er et supplement til den offentlige skolen, forteller Fanebust.

Skolen har samme innhold og fag, som de andre videregående skolene. Det samme gjelder eksamen.

Tverrfaglig samarbeid, tettere oppfølging og flere lærere

Skolen har tettere oppfølging av elevene og flere lærere enn de ordinære videregående skolene. Krokeide tilbyr også aktiviteter på kveldstid.

Tverrfaglig samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene på skolen står sentralt. Ved Krokeide har de pedagoger, rådgivere (karriere- og spesialrådgiver), miljøarbeidere og miljøterapeuter (fysioterapeuter, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og idrettspedagoger). – Alle med variert bakgrunn og høy kompetanse.

– Vi jobber med målrettet miljøarbeid, ikke behandling. Vi har blant annet fleksible pedagogiske løsninger, som for eksempel veksling mellom deling i grupper og fulle klasser, sier Fanebust.

Elektroøving med én til én-veiledning. Foto: Silje Lepsøy

Ingen av aktivitetene som skjer på ettermiddag og kveld er obligatoriske. Hverdagen for elevene på skolen er trygg og forutsigbar med faste tidspunkter for mat, undervisning, aktivitet og sosiale sammenkomster.

Tar med seg mestringsfølelsen inn i skoledagen

Tett oppfølgning av hver enkelt elev og tverrfaglighet er viktig. Krokeide har flere ressurser som følger opp elevene. I skoletiden er det primært lærerne, og på fritiden gjøres oppfølgingen av miljøterapeutene. Det er et tett samarbeid mellom lærerne og miljøterapeutene, noe som igjen styrker «laget rundt elevene», i et 24/7 perspektiv.

Det skapes nye relasjoner mellom elevene på Krokeide.

Vi bidrar, men elevene er skaperne av det god gode miljøet. Vi ansatte legger til rette for mestring i skolehverdagen og på fritiden, sier Fanebust.

– Det er eleven som må gjøre jobben; møte opp på skolen og gjennomføre prøvene. Elevene er ekstremt viktige, og skaper miljøet og gjør det trygt. Alt dette skaper felleskapet, forteller Fanebust.

Utfordring å rekruttere elever

Det krever mye innsats å få nok søkere. – Vi har etter hvert gjort oss mer og mer kjent og får fylt opp elevplassene stort sett hvert år til skolestart, forteller Fanebust. Elevene får blant annet vite om oss gjennom sin familie og bekjente som tipser, og gjennom nåværende og tidligere elever. En tidligere elev fikk høre om skolen gjennom en chat under gaming!

NAV er en viktig ambassadør. Det er også arbeidsinkluderingsbedrifter i hele landet. Også «PitStop» i Bergen og andre lavterskeltilbud for unge sprer budskapet. Skolen bruker også reklame, annonser etc. på nett og kino.

Over 80 prosent fullfører

Krokeide er et supplement, som kan gi tettere oppfølging og gi eleven en ny sjanse til å prøve seg videre i livet. Elevene får et miljø der flere elever har samme type utfordring og er på samme alder.

Disse elevene har vært en del av den negative statistikken, og var på vei ut i utenforskap. Fullføringsprosenten er på 83, og trenden er økende: flere er på vei ut av utenforskap.

–Vi jobber med elevenes karrierekompetanse, videre studier, jobb eller lære. Karriereveileder og kontaktlærer følger tett opp, spesielt fra jul og frem til sommeren, forteller Fanebust.

Overgangene er en utfordring, og Krokeide prøver å sikre disse. Skolen samarbeider med NAV rundt hva som er realistisk, og hvordan løpet skal håndteres videre. Noen elever tar fagbrev. De fleste går over i lære, noen ønsker å ta påbygg.

Krokeide er landsdekkende, og har elever fra hele landet. Enkelte elever søker seg derfor læreplasser på hjemstedet.

Mange går ut i lære

Mange av elevene går ut i lære med fagbrev som avslutning. Dette gjelder spesielt salg, service og reiseliv og informasjonsteknologi og medieproduksjon. Noen tar også påbygg, og går deretter videre med studier. På elektro og datateknologi får elevene anledning til å gå opp til fagprøve etter bestått eksamen på Vg3.

– Det er svært meningsfylt og inspirerende å følge eleven gjennom skolegangen her ved Krokeide, se hvordan de mestrer mer og mer, og blir rustet til livet. Jeg gleder meg stort til å ta imot nye elever til høsten, avslutter en engasjert Tone Hagen Fanebust.

Vil du vite mer om ungt utenforskap?
På vår temaside om ungt utenforskap finner du rapporter, opptak av webinar og annet bakgrunnstoff

  • Landsdekkende
  • Ligger utenfor Bergen, har en «søsterskole» på Feiring
  • Tilbyr opplæring for personer med lærevansker eller psykiske/fysisk utfordringer
  • 190 elever
  • 90 ansatte
  • Gratis friskole med inntak fram til 1. oktober
  • Internat med hybler til 115 personer
  • Studietilbud innen salg, service og reiseliv, elektro og datateknologi, informasjonsteknologi og medieproduksjon, samt påbygg til generell studiekompetanse
  • Tilbyr aktiviteter som ballspill, fjellturer, båt/fisking, sykling, trening, bassengtrening, kreativt rom og musikk på fritiden
  • Eies av skoleeierselskapet Videre Skolene AS, nonprofit

Foto: Varde Solutions

Serie: Tiltak som hjelper unge inn i utdanning eller jobb
Denne artikkelen er en del av en serie som viser eksempler på tiltak som vil hjelpe unge med helseplager inn i utdanning eller jobb.

I artikkelserien får du blant annet lese om:
> Krokeide videregående skole – landsdekkende skole som tilbyr opplæring for personer med psykiske/fysiske utfordringer eller lærevansker
> Windjammer – livsmestringsprogram for unge, en måneds tokt på seilskuta Christian Radich
> Lavterskel helsetilbud ruster studentene for arbeidslivet
> Back to school/stay at school – NAV gir tidlig og tett oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av skolen på to videregående skoler i Midt-Telemark
> Gamingkontakten – et landsdekkende tilbud for barn og unge som isolerer seg gjennom gaming. Målet er å hjelpe de ut av sosial tilbaketrekning og inn i skole eller fritidsaktiviteter.
> Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, som tilbyr ekstra oppfølging for lærlinger med helseplager og andre utfordringer