Dybdemøter våren 2022: Book en forsker!

Illustrasjon: Cecilie Høgås

I vårens dybdemøter gir vi dere muligheten til å booke en forsker og en møteleder fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. Vi tilbyr fire ulike temaer hvor vi presenterer forskning og leder en diskusjon om hvordan dere kan bruke den aktuelle forskningen. Temaene handler om praksis, teamarbeid og tilbudsutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering.

Vårens tilbud gis organisasjonsvis – det vil si at vi tilbyr møter med én og én organisasjon/virksomhet av gangen.

Av Stefan Brunvatne
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Kompetansetjenesten startet med dybdemøter våren 2021. Da avholdt vi regionvise møter med representanter fra tre eller fire organisasjoner. Møtene hadde fokus på praksisutvikling gjennom erfaringsutveksling og diskusjon. Møtene hadde også som mål å styrke nettverket i de ulike regionene. Høsten 2021 utviklet vi tilbudet, og tilbød da to møterekker, én med fokus på forskning, hvor enkeltpersoner fra ulike organisasjoner kunne melde seg på, og én møterekke med fokus på diskusjon og utvikling av praksis, hvor vi avholdt møter med én organisasjon av gangen.

Forskning + diskusjon

Nå våren 2022 kombinerer vi altså elementer fra de foregående tilbudene, og tilbyr organisasjonsvise møter som inneholder både presentasjon av forskning og diskusjon av hvordan denne forskningen kan brukes i den daglige praksisen.

Valgfrie datoer

Nytt av året er at vi ikke går ut med forhåndsbestemte datoer for møtene. Datoer for møtene avtaler vi direkte med hver organisasjon etter hvert som de melder sin interesse for de ulike temaene.

Selve dybdemøtekonseptet er imidlertid det samme som før: To timer digitalt møte satt av til å gå i dybden på ett enkelt tema.

Vårens temaer

De fire temaene vi tilbyr å presentere og diskutere denne våren, er:

Dag- og døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering: Hvordan utvikle tilbudet? Forsker: Chris Jensen
Vi sammenfatter effektstudier på arbeidsrettet rehabilitering og ser på varigheten av rehabiliteringsprogrammer. Hvilke tilbud bør vi egentlig gi?

Arbeidsevne: Hvordan bruke deltakers egen vurdering av arbeidsevne i kartlegging? Forsker: Irene Øyeflaten
Forskning viser at deltakers egen vurdering av arbeidsevne langt sikrere forutsier framtidig arbeidsdeltakelse enn fagpersoners vurdering. Hvordan kan vi bruke dette til å gi deltakeren et så riktig forløp som mulig?

Kognitiv fungering hos deltakere: Hvordan trene opp kognisjon innen arbeidsrettet rehabilitering? Forsker: Thomas Johansen
Vi drøfter grep og tilrettelegginger som gir bedring i kognitiv fungering under og etter rehabiliteringsforløpet – med fokus på aktiviteter og øvelser som påvirker retur til jobb. Hvordan kan slike tiltak integreres i rehabiliteringsprogrammet?

Tverrfaglig teamarbeid: Hvor tett bør vi samarbeide? Forsker: Monica Eftedal
Vi ser på forskning om teamsamarbeid og ulike grader av samarbeid på tvers av fagprofesjonene, og stiller blant andre disse spørsmålene: Hvordan samarbeider teamet vårt i dag? Hvordan ønsker vi å samarbeide? Hvordan får vi til reelt samarbeid på tvers av profesjonene? Hvilken modell for teamsamarbeid passer best til vår deltakergruppe?

Hvem kan melde seg på?

Alle organisasjoner som på en aller annen måte er tilknyttet fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering og har interesse av ett eller flere av temaene kan melde seg på. Vårens temaer er særlig tilpasset organisasjoner som selv leverer arbeidsrettet rehabilitering.

Påmelding

Påmeldingen vil være åpen fra 10. til 19. januar. Ved stor interesse gjelder imidlertid først-til-mølla-prinsippet!

Møtene er gratis.

Vel møtt i dybdemøter!

Finn ut mer og meld deg på >