Kurs om arbeidsfokus i rehabilitering

Nettkurs, workshop eller begge deler

Fasiliteringskurs modul 1

En innføring i fasilitering for deg som driver utviklingsprosesser og/eller tverrfaglig arbeid

Fasiliteringskurs modul 2

Gå i dybden på fasilitering av samskaping i utviklingsarbeid og tverrfaglighet

Meny