Forskningsoversikt arbeid og helse: Over 250 systematiske kunnskapsoppsummeringer

Forsker Monica Eftedal på kontoret sitt
Monica Eftedal er seniorforsker hos oss, og deler relevant forskning fra sitt store "arbeid og helse-bibliotek". (Foto: Privat).

I 2021 publiserte vi en ny oversikt over forskning som handler om arbeid og helse. Nå er oversikten utvidet med flere kunnskapsoppsummeringer og utvalgte norske og utenlandske artikler.

Av Guro Lien
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Målet med oversikten er å gi deg utvalgt, relevant forskning på arbeid og helse på ett sted, slik at du kan bruke mindre tid på å lete i tidsskrifter og databaser.

Oversikten, som ble publisert i mai i fjor , er nå utvidet slik at den inneholder over 250 systematiske kunnskapsoppsummeringer. I tillegg har vi lagt til over 170 utvalgte norske og utenlandske enkeltartikler som er gitt ut i 2022 eller tidligere.

Noen av de vanligste temaene for de systematiske kunnskapsoppsummeringene er:

Retur til arbeid og

  • muskel- og skjelettplager
  • psykiske lidelser
  • ulike krefttyper
  • stress
  • kronisk smerte
  • traumatiske hjerneskader

Koordinatorrollen, arbeidsgivers rolle, intervensjoner/tiltak på arbeidsplassen og pasientens forventinger er eksempler på andre temaer kunnskapsoppsummeringene i oversikten handler om.

Se hele forskningsoversikten

Ny strategi etterlyser bedre kunnskapsgrunnlag

Å utvikle et solid kunnskapsgrunnlag om hvilke tjenester, metoder, tiltak og samhandlingsformer som har dokumentert effekt pekes på som viktig i den nye strategien for fagfeltet arbeid og helse, som ble publisert i fjor. I strategien etterlyses også en nasjonal og løpende oppdatert oversikt over pågående forskning innen fagfeltet. Med vår nye samleside ønsker vi å støtte opp om strategien og bidra til at det blir lettere både å få oversikt over og holde seg oppdatert på kunnskapsgrunnlaget for fagfeltet.

Den nye strategien har blitt til gjennom en bred innspillsprosess som startet med Åpen arena 2020. Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet som sammen har utarbeidet strategien, som skal vise retningen for fagfeltet arbeid og helse. Den peker på viktige samfunnsutfordringer knyttet til arbeid og helse og beskriver hvordan vi kan jobbe med disse utfordringene ved hjelp av felles mål.

Les hele den nye strategien for arbeid og helse (pdf) >


Kjenner du til en publikasjon som bør være med i forskningsoversikten?
Ta kontakt med meg!