Dybdemøter høsten 2021: Gå i dybden på forskning og praksis i arbeidsrettet rehabilitering

Uansett om du ønsker å gå i dybden på praksis i arbeidsrettet rehabilitering eller på forskning som er relevant for fagfeltet, får du muligheten til høsten. Bli med på dybdemøtene våre og sett av tid til å reflektere over egen praksis i en hektisk hverdag!

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Mye har endret seg i løpet av pandemien, også hos oss. Blant annet har vi utviklet et helt nytt tilbud som vi har prøvd ut våren 2021: Regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering. De digitale dybdemøtene retter seg mot alle som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering, og tilbys i stedet for fysiske arrangement som Møteplassen.

De gode erfaringene fra vårens dybdemøter gjør at vi til høsten utvider tilbudet og tilbyr to ulike dybdemøterekker – én om forskning i arbeidsrettet rehabilitering, og én om praksis.

Les mer om dybdemøtene

Dybdemøter om forskning

I dybdemøtene om forskning tar vi for oss forskningsfunn som er viktige for arbeidsrettet rehabilitering og går i dybden på dem.

Vi ser nærmere på:

 • Hva sier den aktuelle studien?
 • Hvordan tolker våre forskere funnene?
 • Hva kan funnene ha å si for praksis i arbeidsrettet rehabilitering?

Denne våren var nesten 50 klinikere med på regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering. Et av ønskene som kom fram i vårens møter var å få kompetansetjenestens tolkning av viktige forskningsfunn. Vi følger opp ønsket og tilbyr høsten 2021 en rekke på fire møter med fokus på forskning. I hvert møte går vi i dybden på én studie / ett funn.

Dybdemøte 2. september: Hva betyr FHI-rapporten om effekten av arbeidsrettet rehabilitering for praksis?

På høstens første dybdemøte går vi inn i FHI-rapporten «Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding: en systematisk oversikt» Forsker og leder ved kompetansetjenesten, Chris Jensen, oppsummerer funnene, presenterer kompetansetjenestens tolkning og hva funnene kan ha å si for praksis.

Underveis i møtet kan du stille spørsmål og bli med og diskutere funnene. Slik kommer vi sammen dypere inn i forskningen – og tettere på praksis.

Se program og meld deg på

Øvrige datoer høsten 2021

Dybdemøtene fortsetter én torsdag i måneden utover høsten. Sett av tiden fra kl. 09.00 til kl. 11.00 følgende torsdager:

 • 30. september
 • 28. oktober
 • 25. november

Tema og mer informasjon kommer!

Dybdemøter om praksis

Har du og kollegaene faglige diskusjoner som dere aldri får satt av tid til å gå ordentlig inn i? Dybdemøtene om praksis i arbeidsrettet rehabilitering gir en mulighet til å løfte blikket og sammen reflektere over egen praksis.

Til høsten velger vi, basert på erfaringer fra vårens dybdemøter, å tilby dybdemøtene til én og én organisasjon om gangen. Dette gir en mulighet til å gå i dybden på det temaet eller den problemstillingen som er relevant for deg og din organisasjon akkurat nå – uavhengig av om andre som leverer arbeidsrettet rehabilitering er opptatt av det samme.

Kort om dybdemøtene om praksis:

 • Ansatte i én og én organisasjon diskuterer og reflekterer sammen over egen praksis.
 • Hver organisasjon deltar på til sammen fire møter, én gang i måneden fra september til desember.
 • Vi går i dybden på ett tema i hvert møte. Organisasjonen velger selv tema eller ber oss om å definere et.
 • Det er rom for alt fra 2 til 15 personer fra hver organisasjon.
 • To rådgivere/forskere fra kompetansetjenesten leder og fasiliterer møtene.

Datoer høsten 2021

Til høsten tilbyr vi tre datorekker på fire møter med plass til én organisasjon i hver. Alle møtene er fra kl. 09.00 til kl.11.00.

 • Én tirsdag i måneden: 7. september, 5. oktober, 2. november og 30. november
 • Én onsdag i måneden: 8. september, 6. oktober, 3. november og 1. desember
 • Én torsdag i måneden: 9. september, 7. oktober, 4. november og 2. desember

Ta gjerne en kikk på planene for høsten allerede nå og se om noen av datorekkene passer for din organisasjon. Vi åpner påmeldingen medio august!

Finn ut mer om dybdemøtene om praksis

Dybdemøtene er for alle som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering

Dybdemøtene om både forskning og praksis passer for alle som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering. Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Dybdemøtene passer uansett om din organisasjon leverer arbeidsrettet rehabilitering

 • i regi av spesialisthelsetjenesten
 • i regi av Nav
 • som poliklinisk tilbud
 • som dagtilbud
 • som døgntilbud

Vi ønsker deg en god rehabiliteringshverdag – og etter hvert: en fin sommerferie!

Har du spørsmål om dybdemøtene?
Ta kontakt med seniorrådgiver Stefan Brunvatne