Innlegg av Guro Lien

Ny Ph.d. om innovasjonsledelse innen arbeid og helse

I fire år framover skal Toril Dale hos oss forske på innovasjon og ledelse i offentlig sektor. Arbeidet handler om å forstå mer av hvordan ledelse påvirker innføring av nye tjenester innen arbeid og helse, og hvordan vi kan lede på en måte som skaper rom for det nye.

Bilde som beskriver arbeid og helse, som er teamet for fagdagen

Fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Sørlandet sykehus inviterer til fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september. Der får du blant annet vite mer om motiverende intervju og hva forskningen sier om effekten av arbeidsrettet rehabilitering.

Sjekker dere om deltakerne har nedsatt hørsel?

Deltakerne i arbeidsrettet rehabilitering (ARR) har ofte både muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. En del personer med nedsatt hørsel har samme typen plager. Hørselstap kan være en av grunnene til at noen faller ut av arbeidslivet og søker seg inn til arbeidsrettet rehabilitering.

Ny kartleggingmåte avdekker pasientens utfordringer

Med kartleggingsskjemaet ISIVET og innspill fra sosionom, ble tilnærmingen til pasientens helseproblemer og arbeidsuførhet mer helhetlig. Pasienten følte også at han klarte å håndtere plagene bedre og kom raskere tilbake i jobb.

Tre kommunar skal utvikle nye tenester for sjukemelde

Representantar frå kommunane Vinje, Bamble og Norddal var samla før helga for å markere startskotet for eit prosjekt som har som innovasjonsidé å utvikle eit saumlaust tenestetilbod for sjukemelde. Føremålet med tenestetilbodet er å styrke arbeidsdeltakinga. 

Astrid Kvaal

Her skal kommunen ta mer ansvar for de sykmeldte

Fastlegene i kommunen tar nettkurs, sykmeldte og sjefene deres skal på samlinger og tverrfaglige team fra sykehuset kan bestilles. Forskere skal nå se hvordan en liten telemarkskommune selv kan ta mer ansvar for å redusere langtidssykefravær.

Arbeidsgiver og arbeidstaker trenger støtte fra NAV og helsesektor

Arbeidsrettet rehabilitering er et fagfelt innen arbeid og helse og en tjeneste for sykmeldte med komplekse, helserelaterte, sosiale og psykologiske problemstillinger som trenger hjelp til å komme (tilbake) i jobb. Det er også et fagfelt som ikke kan stå isolert i spesialisthelsetjenesten.

Meny