Innlegg av Chris J Jensen

To behandlingsopplegg ga samme resultat ved smertefrykt

Mange mennesker unngår en del bevegelser, fordi de frykter smerter. Nå er slik bevegelsesfrykt undersøkt hos både ryggpasienter og personer med psykiske lidelser. Og hvordan to ulike behandlingsopplegg påvirker endring i fryktunngåelse og sykefraværet hos disse pasientene.

Hørselstap og arbeidsdeltakelse i Norge

Elisabeth Svinndal forsvarte sin PhD-avhandling om hørseltap og arbeidsdeltakelse i Norge, i Trondheim 7.desember 2018. Her kan du lese oppsummeringen av hennes studier, og hvilke tiltak hun anbefaler videre.

Mener anbudsløsning knekker ARR-institusjoner

Tidligere LO-leder Gerd Kristiansen mener dagens anbudssystem bidrar til å svekke de private, ideelle institusjonene innen arbeidsrettet rehabilitering. – Taperne er pasienter med diffuse plager og som trenger langsiktig oppfølging , sier hun.

Jobb nummer én: Tenk jobb!

Hva slags mål har du når det gjelder arbeid? Hvor vil du jobbe? Hva er du flink til? Senter for jobbmestring i Trøndelag vil hjelpe mennesker med psykiske plager til å komme ut i arbeid og til å takle angst og depresjon.

Forventningenes påvirkningskraft

Sykmeldtes tanker om hvor lenge de kommer til å være sykmeldt er en viktig faktor for å si noe om når en sykmeldt person kommer tilbake i jobb. En ny studie viser at hvordan forventningene endrer seg har betydning for hvor lenge man er sykmeldt.

Arbeidslinjen vil ikke gi sniking i helsekøene

Det skal lønne seg å stå i jobb for hver og en av oss, noe som også er viktig for samfunnet. Vil da pasienter som er i jobb få prioritet i helsevesenet hvis arbeidslinjen skal følges? Nei, mener Spekter-sjef Anne-Kari Bratten.

350 nordiske deltakere 350 meter over havet

Når ansatte og forskere innen arbeidsrettet rehabilitering og fra NAV møtes i Holmenkollen i høst, er det ikke bare for å se den fine utsikten over Oslo. Her skal de også få oversikt over den nyeste praksisnære og -relevante forskningen fra hele Norden.

Meny