CATEGORY: Konferanser

Møteplassen 2022

Course Access: Lifetime
Course Overview

For deg som jobber på team eller driver utviklingsarbeid innen arbeidsrettet rehabilitering

Her er du med og utvikler fagfeltet sammen med folk fra andre  ARR-institusjoner, deler erfaringer fra forskningsprosjekter dere er med i, og diskuterer hva som er best praksis i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering (ARR). En god anledning for å få inspirasjon og kunnskap til utvikling av egne tilbud, og til nettverksbygging.